Podcast

Cílem podcastu Linky bezpečí a Rodičovské linky "Na tenké Lince" je otevřeně mluvit o tématech, se kterými nás děti a dospívající kontaktují. Pomoci rodičům, prarodičům a pedagogům nahlédnout do samotné problematiky a představit možnosti řešení. Podcasty jsou koncipovány tak, aby posluchače provedly pomocí dotazů základní problematikou daného tématu, zevrubně nastínily, co a proč se děje a jak dál postupovat.


Moderátorkou Vám bude Radka Liebezeitová, která vystudovala Vychovatelství se speciální pedagogikou na UJEP a pracovala v oboru s lidmi s tělesným znevýhodněním v zahraničí. Později se věnovala personalistice v mezinárodních společnostech. Absolvovala Psychoterapeutický výcvik SUR a na PVŠPS studovala Psychoterapeutickou fakultu. Vedle Linky bezpečí pracuje také ve škole pro děti s kombinovaným postižením a vede vlastní terapeutickou praxi..

Partneři projektu: Media Marketing Services, ČSOB, Nadace O2, Nadace ČEZ, Colonnade Insurance S.A. 
 
Podpořit tento projekt pro Vás a Vaše okolí můžete na: www.darujspravne.cz

Přínosný poslech.

Podcast je dostupný přímo na stránce níže, dále na Anchor a v těchto aplikacích:

    

 
Nejnovější díly:

Podcast Linky bezpečí - startujeme!
Jak nastavit pravidla používání mobilního telefonu u dětí a dospívajících a zamezit závislostem?
HOST: Mgr. Peter Porubský, psycholog, terapeut, konzultant Linky bezpečí. 
 
Proč rodiče nastavují pravidla týkající se telefonu tak často fungují, nebo třeba jen krátkodobě? Jak může nadměrné užívání mobilního telefonu ovlivnit vývoj dítěte? Kdy je načase použít o psychologickou pomoc? Jistě Vás napadl mnoho dalších otázek, odpovědi najdete v tomto podcastu.
 


 

Připravujeme:

Vliv nadměrného užívání telefonu na naše vztahy a rodinu.
Sexuální vývhova v rodině.