Podcast

Cílem podcastu Linky bezpečí a Rodičovské linky "Na tenké Lince" je otevřeně mluvit o tématech, se kterými nás děti a dospívající kontaktují. Pomoci rodičům, prarodičům a pedagogům nahlédnout do samotné problematiky a představit možnosti řešení. Podcasty jsou koncipovány tak, aby posluchače provedly pomocí dotazů základní problematikou daného tématu, zevrubně nastínily, co a proč se děje a jak dál postupovat.


Moderátorkou Vám bude Radka Liebezeitová, která vystudovala Vychovatelství se speciální pedagogikou na UJEP a pracovala v oboru s lidmi s tělesným znevýhodněním v zahraničí. Později se věnovala personalistice v mezinárodních společnostech. Absolvovala Psychoterapeutický výcvik SUR a na PVŠPS studovala Psychoterapeutickou fakultu. Vedle Linky bezpečí pracuje také ve škole pro děti s kombinovaným postižením a vede vlastní terapeutickou praxi..

Partneři projektu: Media Marketing Services, ČSOB, Nadace O2, Nadace ČEZ, Colonnade Insurance S.A. 
 
Přínosný poslech.

Podcast je dostupný přímo na stránce níže, dále na Anchor a v těchto aplikacích:

    

 
Nejnovější díly:

Podcast Linky bezpečí - startujeme!
Poruchy příjmu potravy - vznik onemocnění a co mohou dělat rodiče. 
HOST: Mgr. Kristýna Wohlinová, psycholožka pracující v denním stacionáři poruch příjmu potravy 1. LF UK a VFN v Praze, psychoterapeutka, krizová interventka a konzultantka Linky bezpečí.
 
Rozpoznat, že naše dospívající dítě trpí poruchou příjmu potravy nemusí být zpočátku snadné. Nejčastěji toto psychické onemocnění postihuje velmi mladé dívky, ale ani chlapci nejsou výjimkou. Přemýšlíte nad tím, jak toto onemocnění vzniklo a na koho se teď obrátit s prosbou o odbornou pomoc? Nejen odpovědi na tyto otázky, ale i mnoho dalších cenných informací najdete v tomto podcastu.
 


Sexuální výchova - proč je důležitá sexuální výchova v rodině? Jak se vyhnout rizikům snadno sexuální a vztahové manipulaci dospívajících? 
HOST: Mgr. Peter Porubský, psycholog, terapeut, konzultant Linky bezpečí. 

Proč je důležitá sexuální výchova v rodině? Jak se vyhnout rizikům snadno sexuální a vztahové manipulaci dospívajících? Zaměříme se i na tipy, jak s dětmi o sexu hovořit a jak reagovat na jejich nečekané otázky
 


Jak nastavit pravidla používání mobilního telefonu u dětí a dospívajících a zamezit závislostem?

HOST: Mgr. Peter Porubský, psycholog, terapeut, konzultant Linky bezpečí. 
 
Proč rodiče nastavují pravidla týkající se telefonu tak často fungují, nebo třeba jen krátkodobě? Jak může nadměrné užívání mobilního telefonu ovlivnit vývoj dítěte? Kdy je načase použít o psychologickou pomoc? Jistě Vás napadl mnoho dalších otázek, odpovědi najdete v tomto podcastu.
 


Připravujeme:

Nadměrné používání mobilního telefonu dospělých - může ovlivnit život a vztahy Vaší rodiny? 
Rozvod -  a jak ho sdělit dětem.
Kyberšikana - z pohledu telefonické krizové intervence na Lince bezpečí.
Sebepoškozování - co bere a přináší.
Rodičovská linka - představení jak a komu může pomoci.
Strategie zvládání stresu u dětí - a jak ji podpořit.
Sebevražedné myšlenky.


Proč je důležitá sexuální výchova v rodině? Jak se vyhnout rizikům snadno sexuální a vztahové manipulaci dospívajících? Zaměříme se i na tipy, jak s dětmi o sexu hovořit a jak reagovat na jejich nečekané otázky