Rodičovská linka | Napište nám

Napište nám

Kdo, kdy a jak

Kdo
Jsme tu pro všechny dospělé, kteří jednají v zájmu dětí.

Kdy
V závislosti na vytíženosti poradny se snažíme odpovědět v nejkratším možném termínu, maximálně do tří pracovních dnů (následujících po dni, kdy jsme dotaz obdrželi). Poradna zajišťuje pisatelům anonymitu, nemusíte dotaz podepisovat. K e-mailové adrese klientů má přístup pouze vedoucí poradny, která je vázána mlčenlivostí.

Jak
Napsat nám můžete na pomoc@rodicovskalinka.cz ze své e-mailové adresy nebo využijte formulář na konci stránky.
 

S čím pomůžeme

Odpovědi zpracovávají odborní pracovníci E-mailové poradny, kteří mají mnohaleté praktické zkušenosti a znalosti z oblasti rodinné a výchovné problematiky. Nezbytnou součástí jejich odborné kompetence je absolvovaný akreditovaný výcvik v internetovém poradenství a práce pod supervizí.

Co poskytujeme

 • krizovou pomoc a základní sociální poradenství po e-mailu pro klienty z celé ČR
 • odkazy na konkrétní odborná pracoviště z naší celorepublikové databáze
 • intervence v případech ohrožujících zdraví a život dítěte, resp. při podezření na ně, u jednotlivých složek integrovaného záchranného systému a oddělení sociálně právní ochrany
 • možnost zůstat v anonymitě (nemusíte uvádět své jméno)

Co neposkytujeme

 • nemůžeme Vás kontaktovat na Vámi uvedeném telefonním čísle
 • nenabízíme terénní služby (výjezdy za klienty domů)
 • neposkytujeme osobní konzultace
   
Co až napíšete

Nejprve dostanete potvrzení, že jsme dotaz obdrželi.

Samotnou odpověď pošleme do tří pracovních dnů. Můžete v ní očekávat podporu, pochopení a zpětnou vazbu. Dále nabídku možných řešení Vaší situace, včetně odborných doporučení, popř. odkazů na organizace a instituce, které se daným tématem zabývají.

Jsme si vědomi, že písemná odpověď má své omezené možnosti pomoci. Odpověď se odvíjí od informací, které obdržíme.

Upozornění

 • V případě, že v e-mailu uvedete jméno a adresu bydliště dítěte, u kterého máte podezření na týrání, zneužívání a zanedbávání, máme ze zákona povinnost tuto skutečnost oznámit odboru sociálně právně ochrany dítěte příslušného místního či městského úřadu v místě bydliště dítěte.
 • Neposílejte nám přílohy, z bezpečnostních důvodů je neotvíráme. Vše, co nám potřebujete sdělit, napište do e-mailu.

Kontaktní formulář