Rodičovská linka | Rozvod a rozpad rodiny

Rozvod a rozpad rodiny

Co se dozvíte:

 • Jak mluvit s dětmi o rozpadu rodiny
 • Kdy je vhodné s dětmi probrat téma rozchodu partnerů
 • Co si vyjasnit, než do rozhovoru vtáhnu dítě

Rozvod či rozchod partnerů představuje akt ukončení vztahu a je často složitým etickým, právnickým a psychologickým problémem. Dotýká se nejen života partnerů, ale především dětí. Rozpad rodiny je ztrátou pro všechny a nic na tom nemění fakt, že bývá provázen pocity úlevy a nabízí partnerům šanci osvobodit se od neuspokojivého soužití. Ukončení partnerského vztahu proto není akt, který naším životem jen tak bezbolestně projde. Stane se součástí životní cesty všech jejich členů, tedy i dětí. V souvislosti v rozpadem rodiny se na nás nejčastěji obracejí rodiče s tématy, jak mluvit s dětmi o rozvodu, jak rozvod probíhá, výběr vhodného typu porozvodového typu péče, spory o děti.

Jak to říct dětem

Jak mluvit s dětmi o rozvodu nebo rozpadu rodiny?

Rozpad rodiny rodiče často uvrhá do pochopitelných emocí, a proto jejich schopnost vyhovět potřebám dětí může být omezená.  Dítě ztrácí jistoty a je často „vláčeno“ něčím, co si samo nepřeje. Každý z rodičů i přes všechny své pocity je zodpovědný za to, jak se bude průběh rozchodu ve vztahu k dětem odvíjet a jak moc je poznamená. Sdělení, že se rodiče budou rozcházet a jejich život se změní, vyžaduje přípravu. Citlivě podané informace mohou přispět k tomu, že dítě projde situací rozpadu rodiny bez větších následků.

Dítě především potřebuje jasné informace, co se bude po rozchodu dít.  Dostává tak základ pro vytvoření jistot nových. Je zcela přirozené, že rodiče před rozhovorem s dítětem pociťují velkou nejistotu a někdy i vinu. Navíc se bojí, že děti budou plakat nebo se uzavřou, bojí se výčitek. Takové projevy se často v průběhu rozhovoru skutečně objevují.   Děti nelze před prožívanou bolestí ochránit. Sdělením informace o rozchodu rodičů a o jeho následcích začíná pro děti proces vyrovnávání se s novou situací. Děti potřebují čas, není možné vyřešit vše najednou. Je jasné, že rodiče nechtějí svým dětem způsobit bolest. Pravdou je, že před ní nelze děti ochránit. Svým klidem, pochopením a srozumitelným jednáním však mohou dětem pomoci, aby se se svou ztrátou postupně vyrovnaly.  Pokud trápí rodiče nějaká nejistota nebo pochybnost nebo potřebuji řešit svoji konkrétní situaci, je možné se poradit o postupu na Rodičovské lince.

Příprava, způsob a obsah rozhovoru s dítětem

Prvním důležitým krokem, ještě před rozhovorem s dítětem, je dohoda rodičů. Rodiče by si měli především vyjasnit:

 • Kde a s kým dítě v nejbližším období bude, např. jak se bude dítě vídat s rodičem, který se odstěhuje, jaké změny proběhnou (prarodiče, škola, kamarádi).
 • Kdo z rodičů dítěti o rozchodu řekne, zda u toho budou oba.
 • Kdy a kde k rozhovoru dojde a co bude jeho obsahem.
 • Zda zapojit starší děti do rozhodování o budoucím uspořádání péče.
 • Okolnosti kontaktu s případným novým partnerem.

S dětmi je dobré mluvit klidně a sdělovat informace otevřeně a pravdivě, používat slova, která dítě běžně slýchává, nemluvit s ním najednou jako s mladším, nebo naopak jako se starším dítětem. Přiměřeně a opravdově pojmenovávat vlastní emoce, které se mohou v průběhu rozhovoru u rodičů objevit, např. „neříká se nám lehko, je nám to líto, vidíš, i já pláču“.

Obsahem rozhovoru by mělo být

 • Sdělení informace o rozchodu a jeho zdůvodnění, např. „přestali jsme si rozumět, nechceme žít v hádkách a domluvili jsme, že tatínek/maminka u nás už nebude bydlet“.
 • Ujištění, že oba rodiče tu stále pro dítě zůstávají, např. „máme tě oba moc rádi, budeme tady oba dál pro tebe, i když už spolu nebudeme“.
 • Zdůraznění zodpovědnosti rodičů, např. „je to naše dohoda, není to tvoje vina“.
 • Předání informace, jak to dál bude, např. „táta/ máma se odstěhuje, my spolu zůstaneme doma a budeš se s tátou/mámou vídat tehdy a tehdy“.
 • Poskytnutí prostoru pro reakce, otázky a nápady dětí.

Modelový příběh

Příběhy, se kterými se setkáváme:

Na Rodičovskou linku se obrátila matka, která má 10letého syna. S manželem se domluvili na rozvodu. Společná dohoda probíhala bez problémů, shodli se na střídavé péči. Volající nyní trápí, jak o rozvodu mluvit se svým synem. Je velmi citlivý, všechno si bere, volající se vlastně bojí mu to sdělit, nechce mu ublížit…

Jak reagovat

Reakce dětí na rozvod a jak na ně reagovat

První reakce dětí mohou být velmi překvapivé a nevyzpytatelné a s tím je třeba počítat. I sourozenci mohou reagovat různě, podle svého věku a osobnosti. Děti mohou reagovat věcně, bez emocí, praktickými dotazy, popř. nereagují vůbec. To může být projevem šoku nebo obrany před informací, kterou nejsou schopny hned zpracovat. Některé děti totiž potřebují na zpracování čas, na rozdíl od rodičů je pro ně informace v zásadě nová. Děti mohou projevovat vztek, nesouhlas se sdělenou informaci, vyčítat a obviňovat. Děti mohou plakat, projevovat lítost a smutek.

Projevení emocí má často hojivý účinek, proto je důležité nechat je proběhnout a přijmout, např. "vidím, že se zlobíš a chápu to", udržovat oční kontakt, nabídnout pohlazení či objetí. Respektovat, pokud dítě nabízené pochopení a útěchu odmítá. Pokud se v reakci dítěte emoce bezprostředně neprojevují, nemá smysl z dítěte páčit, jak se cítí a co si myslí. Je však třeba počítat s tím, že emoce v různé podobě mohou přijít později.

Často se ptáte

Dítě má být informováno v situaci, kdy je jasně rozhodnuto, že rozvod, rozchod proběhne.  Představa, že čím později, tím lépe, je velký omyl. Je důležité, aby se dítě informaci dozvědělo od svých rodičů, a ne od jiných osob formou nejrůznějších narážek. Místo, kde sdělit dítěti, že se rodiče rozvádějí, je vhodné volit s ohledem na dítě. Jedná se především o místo, kde se dítě cítí dobře. Nedoporučuje se sdělovat tuto informaci na dovolené, na výletě, zkrátka na místě, které by mohlo být celoživotně spojeno s touto situací.

Často se rodiče mylně domnívají, že informaci o rozvodu je povinen dítěti sdělit iniciátor rozvodu či rozpadu. To ale pro dítě není podstatné. Je důležité, aby mu definitivní rozhodnutí sdělil ten, kdo dokáže tuto skutečnost říct citlivěji. Je nejlepší, aby informaci dětem sdělovali rodiče společně, ale pouze tehdy, když jsou schopni se domluvit a lze vyloučit jejich hádku či napětí.

Děti svoji nepohodu a zpracovávání rozpadu rodiny často signalizují změnou chování. To je přirozené. Pokud však problémy u dítěte přetrvávají nebo se dokonce stupňují, je vhodné vyhledat psychoterapeutickou péči, která je touto situací provede.

Videa, články, podcasty

Potřebujete se poradit?

Poradna

Vyberte si téma, o kterém se chcete dozvědět.

Zavolejte nám

Chcete si raději promluvit po telefonu?

Po-čt 9-21h, pá 9-17h

Operátor O2

Napište nám

Proberme na chatu nebo e-mailu, co vás trápí.

chat mimo provoz

V neděli 17-21h

e-mail volno

Odpověď do 3 pracovních dnů

Rodičovská linka nabízí krizovou pomoc a základní sociální poradenství prostřednictvím telefonu, chatu a e-mailu. V případě potřeby předáváme kontakty na další instituce a konkrétní odborná pracoviště. Služba je určena rodičům, rodinným příslušníkům a ostatním dospělým jednajícím v zájmu dětí (pedagogové, trenéři atp.). Můžete se na nás obracet s nejrůznějšími starostmi, které se týkají dětí, dospívajících a mladých dospělých do 26 let.

Služba je anonymní. Je pro klienty z celé ČR. Na lince pracují psychologové a odborní pracovníci, kteří mají dlouholetou praxi v rodinném poradenství.