Rodičovská linka | Závislosti

Závislost na internetu

Co se dozvíte:

 • Co jsou typické projevy závislosti dětí
 • Jaké jsou rizikové faktory a varovné signály
 • Jak řešit závislost

V současné době je používání mobilu, tabletu nebo PC zcela běžné již u malých dětí, často předškolního věku. Děti chatují s kamarády, dívají se na videa a natáčejí vlastní, hrají hry a později brouzdají po internetu. Je potřeba přijmout, že moderní technologie jsou součástí našich životů. Zároveň je namístě mít na paměti, že online svět má dvě strany. Tu pozitivní, která nám i dětem velmi ulehčuje a zpříjemňuje život (dohledatelnost všech informací, udržení komunikace se vzdálenými přáteli či příbuznými, trénování logického uvažování, odreagování, zvyšování gramotnosti), ale i tu negativní, jako jsou rizika na internetu (např. kyberšikana či dětská pornografie) a závislost na internetu a počítačových hrách.

Jak poznat závislost

Typické projevy závislosti dětí na internetu

 • Aktivity na internetu zabraňují plnění základních povinností (příprava a docházka do školy).
 • Dítě je podrážděné a nesoustředěné, pokud k internetu nemůže.
 • Při zákazu se objevuje agresivní jednání, vyhrožování (i sebevraždou). Časté je střídání agresivní reakce a pocitů viny.
 • Přestává mu záležet na vztahu s blízkými.
 • Zanedbává hygienu a stravování (časté zejména u dospívajících).

Rizikové faktory a varovné signály

 • Ve virtuálním světě si dítě naplňuje emocionální potřeby a buduje své sebevědomí, protože v reálném světě se mu to nedaří. („Dcera je na chatu stále, protože ten kamarád ji stále chválí a říká, jaká je fajn kamarádka.“)
 • Počet hodin strávených na mobilu/PC stále roste (např. 5-6 hodin bez přestávky).
 • Na internet a mobil dítě chodí i přes zákaz a hledá záminky, aby tak mohlo udělat.
 • Čím dál tím častěji je místo kroužků a hraní s kamarády ve virtuálním světě.
 • Objevují se výkyvy nálad a bolesti hlavy a očí.

Modelový příběh

Příběhy, se kterými se setkáváme:

Na Rodičovskou linku se obrací muž a chce se poradit ohledně syna (11 let), který poslední týdny tráví hodně času na počítači. Syn začíná být uzavřenější a často reaguje konfliktně, objevují se u něho agresivní tendence, křik, výčitky. Jednou dokonce do manželky volajícího strčil, když mu po neúspěšné snaze o domluvu vypnula wi-fi.

Doporučujeme

Co doporučujeme, když začíná u dítěte závislost?

Čím dříve začnou rodiče situaci řešit, tím lépe. Pokud zachytí varovné signály a začnou závislost včas řešit, může stačit důsledně dodržet pár základních doporučení a situace se stabilizuje.

 • Otevřeně s dítětem bez strašení a vyhrožování mluvit o možné závislosti. Reflektovat, čeho jste si všimli a kam to může dojít.
 • Stanovit si jasně pravidla užívání mobilu/PC, ideálně dítě vtáhnout do vymýšlení pravidel – kolik času denně či na jak dlouho v určitou chvíli, např. odevzdání mobilu večer před spaním, absence mobilu při rodinných aktivitách např. jídlo, návštěva, a pak čas ohlídat, připomenout a vést k dodržení.
 • Ustát emoční reakci dítěte (vztek, výčitky, kritiku rodičů), vyjádřit pro emoce pochopení a stát si za dodržením hranice.
 • Jít dětem příkladem a dokázat svým jednáním, že je možné se bez mobilu a internetu obejít.
 • Nabídnout a zrealizovat jiné aktivity, které dítě baví/bavily, může pomoci jít je dělat společně.
 • Dle dětských psychiatrů v začátcích závislosti může pomoci virtuální detox na 3–4 dny. Takový detox přes víkend je potřeba naplnit jinými aktivitami a činnostmi, ideálně změnit i místo.

Pokud problémy neustávají a konflikty jsou častější, snaha rodičů nepomáhá, nebo je důslednost nad jejich síly, je namístě se obrátit na odborníky. Jako první krok nabídněte dítěti volání/chat na Linku bezpečí – dětskou krizovou linku. Tam může vše nezávisle a anonymně probrat, uslyší názor někoho neutrálního. To je někdy efektivnější než poučování ze strany rodičů – zejména v pubertě si dospívající vyslechnou názory a doporučení s větší otevřeností od někoho jiného než od rodičů.

Odborníci mohou pomoci jednak rodičům – jak dál výchovně působit na dítě, jak se sami posílit, aby zvládli ustát náročné a emotivní debaty a situace. Vhodnou volbou je rodinný poradce nebo terapeut (v poradnách pro rodinu a mezilidské vztahy). Odbornou péčí pro děti zajišťují adiktologické poradny nebo střediska výchovné péče.

Často se ptáte

Nejčastěji se na nás rodiče obracejí s otázkou, zda právě jejich potomek již není závislý na mobilu či počítači. Velmi často jsou ve velkých obavách, často svázaní vztekem a bezmocí. Pro zodpovězení této zásadní otázky je potřeba zamyslet se do detailů nad chováním a fungováním dítěte. Zdá se vám dítě v nepohodě, pokud není na mobilu?  Přestalo se vídat osobně s vrstevníky? Tráví na mobilu/PC většinu svého volného času? Reaguje agresivně na požadavek odložit telefon? Nezvládá své povinnosti (školu, pomoc doma)? Pokud ve většině případů zní odpověď ano, je možné mluvit o počínající závislosti.

Otevřeně a upřímně. Je důležité vysvětlit své obavy a důvody nutných pravidel. Děti by měly vědět o rizikách a varovných signálech. Zároveň je vhodné ptát se na názor dítěte a zajímat se o jeho představu o nastavení limitů – vtáhnout je do řešení. Aby byla debata nastavená rodiče + dítě versus závislost, nikoliv rodič versus dítě.

Pro inspiraci: „Všimla jsem si, že jsi čím dál tím víc na mobilu, a když ho máš odložit, hodně se zlobíš a vztekáš. Chápu, že je to zábava, od které je těžké se odpojit…Vidím ale taky, že už moc nechodíš ven s kamarády. Vypadá to, že ti to „přerostlo přes hlavu…. Chápu, že je to hrozně lákavé, ale chci, abys věděl/a, že ti to taky může hodně ublížit. Může se později stát, že nebudeš mít kamarády, budeme se doma jen hádat, nebudeš stíhat školu a budeš nešťastný/á.“

Pokud se bavíme o závislosti, která trvá již týdny až měsíce, je jednoznačně potřeba vyhledat obornou pomoc, např. adiktologickou poradnu či středisko výchovné péče, kde se řeší výchovné problémy. Pokud téma souvisí s nedůsledným držením hranic a nedostatečnou komunikací mezi rodiči a dětmi, může také hodně pomoci rodinná terapie – tedy společné docházení všech členů rodiny na terapii.

Videa, články, podcasty

Rizika na internetu a sociálních sítích – nebuďte na to sami

Potřebujete se poradit?

Poradna

Vyberte si téma, o kterém se chcete dozvědět.

Zavolejte nám

Chcete si raději promluvit po telefonu?

Po-čt 9-21h, pá 9-17h

Operátor O2

Napište nám

Proberme na chatu nebo e-mailu, co vás trápí.

chat mimo provoz

V neděli 17-21h

e-mail volno

Odpověď do 3 pracovních dnů

Rodičovská linka nabízí krizovou pomoc a základní sociální poradenství prostřednictvím telefonu, chatu a e-mailu. V případě potřeby předáváme kontakty na další instituce a konkrétní odborná pracoviště. Služba je určena rodičům, rodinným příslušníkům a ostatním dospělým jednajícím v zájmu dětí (pedagogové, trenéři atp.). Můžete se na nás obracet s nejrůznějšími starostmi, které se týkají dětí, dospívajících a mladých dospělých do 26 let.

Služba je anonymní. Je pro klienty z celé ČR. Na lince pracují psychologové a odborní pracovníci, kteří mají dlouholetou praxi v rodinném poradenství.