Rodičovská linka | Škola

Škola

Co se dozvíte:

 • Co je to šikana
 • Podle čeho poznat, že je dítě šikanované
 • Co když škola šikanu neřeší

Škola je důležitým prostředím, ve kterém si dítě získává vědomosti a sociální dovednosti a seznamuje se se základními společenskými normami. V textech na téma škola se zaměřujeme na potíže dětí v tomto prostředí: šikana, problémy s učením, záškoláctví, nevhodný přístup pedagoga.

Šikana ve škole

Co je šikana

O šikaně mluvíme tehdy, když jde o opakované ubližování (psychické nebo fyzické) kde na straně útočníka (nebo skupiny útočníků) je převaha síly a útoky vyvolávají v oběti nepříjemné pocity (bezmoc, strach, lítost). Důležitý je zřejmý úmysl ublížit.

Šikana se v nějaké podobě může rozvinout v jakémkoliv dětském kolektivu. Obětí šikany se může stát jakékoliv dítě. Na první pohled někdy nelze odlišit některé projevy šikany od běžného pošťuchování, při něm jsou však síly na obou stranách vyrovnané. Pokud některé z dětí dá najevo, že se mu to nelíbí, druhá strana přestává, případně se omluví. To se u šikany neděje s výjimkou účelové a manipulativní omluvy, kterou útočník pronáší, je-li přistižen dospělými. Oběti šikany své pocity skrývají a na přímý dotaz většinou nic nepřiznají, protože se za svoji situaci stydí a obávají se svěřit, aby se ještě více nezhoršila. Právě proto bývá šikana velmi často skryta.

Podle čeho můžete například poznat, že je dítě ve škole šikanované?

 • Dítě dává najevo, že se mu do školy nechce.
 • Dítě moc nemluví o dění ve třídě, nemá tam kamarády.
 • Uzavírá se do sebe, působí smutně, zaraženě, ustrašeně.
 • Dítě má nejrůznější zdravotní obtíže a lékařské vyšetření neodhalí příčinu.
 • Má často poničené věci nebo je záhadně ztrácí.

Modelový příběh

Příběhy, se kterými se setkáváme:

Na Rodičovskou linku telefonovala matka jedenáctiletého chlapce, který začal odmítat chodit do školy. Dokonce občas ráno před vyučováním zvracel. Po opakovaném rozhovoru s matkou se chlapec přiznal, že se bojí jít do školy. Uvedl, že spolužáci ze třídy ho slovně napadají, ponižují ho, kopou do něho a ve třídě se ho nikdo nezastane. Poslední incident se odehrál na školním hřišti, kdy ho spolužáci ze třídy napadli, ostatní děti situaci jen přihlížely.

Doporučujeme

Co s tím

Máte plné právo se v případě podezření na šikanu u svého dítěte na školu obrátit. Škola je povinna se vaší žádosti zabývat a měla by postupovat podle Metodického pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování ve školách a školských zařízeních. Způsob vyšetřování šikany ve třídě má své jasné postupy, které musí být dodržovány.

 1. Je důležité, abyste si dali dostatek času a další kroky podnikali s klidnější hlavou.
 2. Promluvte si s dítětem a zmapujte, co všechno se mu konkrétně ze strany spolužáků ve škole děje.
 3. Obraťte se na školu, kontaktovat útočníka či jeho rodiče spíše nedoporučujeme.
 4. Řešení šikany má ve škole na starosti metodik prevence či výchovný poradce. Požádejte o schůzku s tímto pracovníkem za účasti třídního učitele, popř. někoho z vedení školy.
 5. Připravte si písemný popis toho, co se vašemu dítěti děje a škole jej předejte.
 6. Je vhodnější, abyste na jedná přizvali ještě někoho dalšího (druhý rodič, partner).
 7. Z jednání se školou by měl být pořízen zápis, máte právo nechat zapracovat vaše připomínky a dostat kopii.
 8. Pokud škola nemá dostatečné možnosti řešit šikanu v rámci školy, navrhněte přizvání odborníků (např. z pedagogicko-psychologické poradny, externí odborník na programů pro třídy).

Často se ptáte

Máte právo podat stížnost ke zřizovateli školy nebo k Českou školní inspekci. Zřizovatelem školy může být obec, svazek obcí nebo kraj, církev, soukromá právnická osoba.

Česká školní inspekce je zaměřena na hodnocení kvality a efektivity počátečního vzdělávání ve všech typech škol a školských zařízení s výjimkou vysokých škol.  K České školní inspekci je možné podat stížnost ústně (sepíše se záznam), poštou a prostřednictvím e-mailu. Stížnosti podávané telefonicky ČŠI nepřijímá. Stížnosti se dle věcné příslušnosti ČŠI postoupí k prošetření. Stížnost musí být vyřízena do 30dnů od podání. Více informací.

Změnu školu doporučujeme v případě, když škola nemá zájem na řešení šikany nebo se nedaří situaci dítě v kolektivu změnit (zvláště, když dítě ve třídě nemá žádného spojence, kamaráda). U dítěte se prohlubují psychické obtíže, samo o změně školy mluví.

Vyhledat psychologickou a psychoterapeutickou pomoc pro dítě nám připadá vhodné. Šikana se může podepsat na psychické stavu dítěte, děti mají projevy strachu, úzkostné až depresivní ladění, sníženou sebedůvěru, špatně spí, snadno se unaví. Tyto potíže mohou přetrvávat až do dospělosti.

Videa, články, podcasty

Potřebujete se poradit?

Poradna

Vyberte si téma, o kterém se chcete dozvědět.

Zavolejte nám

Chcete si raději promluvit po telefonu?

Po-čt 9-21h, pá 9-17h

Operátor O2

Napište nám

Proberme na chatu nebo e-mailu, co vás trápí.

chat mimo provoz

V neděli 17-21h

e-mail volno

Odpověď do 3 pracovních dnů

Rodičovská linka nabízí krizovou pomoc a základní sociální poradenství prostřednictvím telefonu, chatu a e-mailu. V případě potřeby předáváme kontakty na další instituce a konkrétní odborná pracoviště. Služba je určena rodičům, rodinným příslušníkům a ostatním dospělým jednajícím v zájmu dětí (pedagogové, trenéři atp.). Můžete se na nás obracet s nejrůznějšími starostmi, které se týkají dětí, dospívajících a mladých dospělých do 26 let.

Služba je anonymní. Je pro klienty z celé ČR. Na lince pracují psychologové a odborní pracovníci, kteří mají dlouholetou praxi v rodinném poradenství.