Rodičovská linka | Napište nám

Napište nám

Kdo, kdy a jak

Kdo a kdy k nám může napsat

Jsme tu pro všechny dospělé, kteří jednají v zájmu dětí, dospívajících a mladých dospělých do 26 let. Svůj e-mail nám můžete poslat kdykoli.

V závislosti na vytíženosti poradny se snažíme odpovědět v nejkratším možném termínu, nejpozději do tří pracovních dnů (následujících po dni, kdy jsme dotaz obdrželi).

Jak nám napsat

Napsat nám můžete na pomoc@rodicovskalinka.cz z jakékoliv e-mailové adresy, nebo využijte Kontaktní formulář.

Pokud napíšete přes Kontaktní formulář, pozorně zadávejte adresu, na kterou chcete poslat odpověď.

Pokud Vám do tří pracovních dnů odpověď nepřijde, zkontrolujte hromadnou poštu nebo spam. Případně pošlete dotaz znovu.

V dotazu nemusíte uvádět své jméno ani žádné další údaje. Uvedete-li ve svém dotazu jméno a adresu bydliště dítěte, u kterého máte podezření na týrání, zneužívání nebo zanedbávání, jsme povinni tuto skutečnost podle zákona oznámit odboru sociálně právně ochrany dítěte příslušného místního či městského úřadu v místě bydliště dítěte nebo Policii ČR.

Neposílejte nám přílohy, z bezpečnostních a etických důvodů je neotvíráme. Vše, co nám potřebujete sdělit, napište do těla e-mailu. Stejně tak neotevíráme žádné zaslané odkazy.
Je možné nám psát česky nebo slovensky, my odpovídáme vždy česky.

Poradenství je zdarma.
Odpovědi zpracovávají odborní pracovníci E-mailové poradny, kteří mají mnohaleté praktické zkušenosti a znalosti z oblasti rodinné a výchovné problematiky. Nezbytnou součástí jejich odborné kompetence je absolvovaný akreditovaný výcvik v internetovém poradenství a práce pod supervizí.

Zpracování a ochrana osobních údajů

„Veškeré případné zpracování vámi poskytnutých osobních údajů provádíme jako správce osobních údajů v souladu s platnou legislativou, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 94/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Informace ohledně způsobu a rozsahu zpracování vašich osobních údajů a výčet vašich práv jako subjektu osobních údajů naleznete na internetové stránce: https://www.linkabezpeci.cz/o-nas#osobni-udaje.“
 

S čím pomůžeme

Co poskytujeme

  • krizovou pomoc a základní sociální poradenství po e-mailu
  • odkazy na konkrétní odborná pracoviště z naší celorepublikové databáze
  • intervence v případech ohrožujících zdraví a život dítěte, resp. při podezření na ně, u jednotlivých složek integrovaného záchranného systému a oddělení sociálně právní ochrany dětí
  • možnost zůstat v anonymitě

Co neposkytujeme

  • nemůžeme vás kontaktovat na vámi uvedeném telefonním čísle
  • nenabízíme terénní služby (výjezdy za klienty domů)
  • neposkytujeme osobní konzultace
  • nemůžeme kontaktovat osoby, které zmiňujete v e-mailu

Po odeslání dotazu

Nejprve dostanete potvrzení, že jsme dotaz obdrželi. Pokud použijete Kontaktní formulář, dostanete hned informaci, že byl dotaz odeslán.

Samotnou odpověď pošleme do tří pracovních dnů. Můžete v ní očekávat podporu, pochopení a zpětnou vazbu. Dále nabídku možných řešení vaší situace, včetně odborných doporučení, popř. odkazů na organizace a instituce, které se daným tématem zabývají.

Jsme si vědomi, že písemná odpověď má své omezené možnosti pomoci. Odpověď se odvíjí od informací, které obdržíme.

Kontaktní formulář