Pochvaly, stížnosti

Způsob přijímání a vyřizování stížností klientů Rodičovské linky

Každý klient, ale i kdokoliv má právo podat stížnost na průběh a kvalitu služby Rodičovské linky a E-mailové poradny. Stížnost můžete podat pouze písemně poštou nebo e-mailem.

A) Přijímání stížnosti během poskytování služeb

V případě, že chcete v průběhu hovoru na Rodičovské lince podat stížnost, konzultant je povinen vám předat informace, jak a kam písemnou stížnost máte podat.

B) Přijímání stížnosti po ukončení poskytování služeb

Po ukončení poskytování služeb Rodičovské linky můžete podat písemnou stížnost přímo u vedoucího Rodičovské linky, která by měla obsahovat tyto náležitosti: datum podání stížnosti, obsah stížnosti a vaše kontaktní údaje.

Stížnost zašlete na adresu:

Linka bezpečí, z. s.
Ústavní 95, Praha 8
181 02


nebo na e-mail: info@linkabezpeci.cz

Stížnost můžete odeslat i prostřednictvím tohoto formuláře:

(do pole e-mail prosím uveďte Vaši e-mailovou adresu)


 

Způsob řešení stížnosti

  • Stížnost je zaevidována do evidence stížností.
  • Stížnost musí být vyřízena do 1 měsíce od jejího podání.
  • Po vyřešení stížnosti je podavatel o výsledku písemně informován.
  • Pokud nebudete se způsobem řešení stížnosti spokojen/a, můžete se odvolat k vedení Sdružení Linka bezpečí.