Rozvod

Směřuje vaše partnerství k rozchodu a máte děti?

Vnímáte, že se probíhající rozvod projevil na chování dětí?

Nevíte, kdy a jak o rozvodu mluvit s dětmi?

Nejste si jisti, co vás čeká? Jaké uspořádání porozvodové péče o děti zvolit?

 

Rozvod i rozchod rodičů je zkušenost, která do života rodiny významně zasahuje. Představuje akt ukončení vztahu a je často složitým etickým, právním a psychologickým problémem. Přesahuje z oblasti rodinného práva i do dalších oblastí. Dotýká se nejen života manželů a jejich majetkových poměrů, ale především dětí.
Rozpad rodiny, kde jsou děti, je ztrátou pro všechny. Je spojen se strádáním a prožíváním ztráty. Nic na tom nemění fakt, že rozvod bývá provázen i pocity úlevy a nabízí rodičům i dětem šanci osvobodit se od strastiplného soužití. Rozvod není akt, který můžeme považovat za něco, co naším životem jen tak bezbolestně projde. I když se rodiče snaží, velmi často se záhy ukáže, že rozvod je vyvede z míry mnohem více, než očekávali. Vždy je nutné počítat s tím, že průběh rozvodu má své zákonité fáze, které je třeba respektovat a mít na paměti, že se většinou jedná o „běh na dlouhou trať“.


Doporučujeme

  1. Hledejte bezpečný ventil emocí, ať už se jedná o podporu přátel či širší rodiny. Doba rozvodu přináší různé pocity, leckdy i protichůdné, může jít např. o vztek a smutek nebo úlevu a strach. Je důležité vědět, že všechny pocity, které máte, jsou v pořádku a k situaci patří. Vhodná je v této době též podpůrná psychoterapie, která nabízí další formu podpory.
  2. Vnímejte, že i děti reagují na průběh rozvodu různými způsoby. Od zvýšených projevů emocí, přes změnu chování doma i ve škole, až po psychosomatické potíže. Bývá to dobrá zpětná vazba pro rodiče a jasná zpráva o tom, jak se cítí a jak situaci zvládají.
  3. Mluvte s dítětem o rozvodu co nejdříve. Dítě je již od útlého věku schopno vnímat atmosféru nezvládnuté a hluboké krize vztahu rodičů vedoucí k rozvodu.
  4. Dítěti nelžete, říkejte mu celou pravdu, a to i přesto, že rozvádějící se rodiče mohu mít každý „svou pravdu“. Emoční reakci dítěte na vaše sdělení je nutné vnímat jako přirozenou, jeho emoce přijímat a přiměřeně na ně reagovat. (Např. chápu, že jsi naštvaný/smutný, protože táta od nás odchází). Jednoduchý recept na to, jak dítěti sdělit, že se rodiče rozvádějí, není. Výhodou je, pokud rodič dokáže být autentický.
  5. S dítětem je vhodné pojmenovávat včas vše, co se v rodině v průběhu rozvodu bude dít (odstěhování rodiče, změna školy atp.).
  6. Pokuste se s dítětem především stavět na tom, o co se ono samo může opřít, kde cítí jistotu. Aktivně hledejte to, co mu můžete jako rodiče v tomto směru nabídnout (např. pobytu u prarodičů, stejnou školu, kontakt s kamarády).
Kam dál

Informace můžete také čerpat na Blogu Linky bezpečí a v Podcastu "Na tenké Lince":Další díly Podcastu "Na tenké Lince".
Rozvod

Modelový příběh:

Na Rodičovskou linku telefonovala matka tří dětí. Jednalo se o děti v rozmezí věku od 3 do 8 let. Uvedla, že již delší dobu měla pocit, že se jí rozpadá manželství. Manžel se o děti nezajímal, na společné rodinné akce nechodil. Většinou, když něco v zájmu rodiny slíbil, tak to nesplnil. Naposledy jí sdělil, že chce „svobodu“, tzn., chce si dělat to, co chce on. Uvedl, že se rozhodl z rodiny definitivně odejít. Matka uvádí, že má pocit, že tato situaci se odráží v chování dětí.  Prostřední syn začal koktat, starší dcera se více vzteká. Matka neví, jak dětem odchod otce z rodiny vysvětlit, je evidentně v krizové situaci, pláče.

Uvedený příběh není přepisem reálně uskutečněného hovoru s klienty. Jedná se o smyšlený text, který vyjadřuje některé z typických aspektů hovorů na uvedené téma. Zachováváme naprostou anonymitu svých klientů.

Trápí Vás něco podobného?

Pokud ano, tak zavolejte, nebojte se svěřit. Na Rodičovské lince jsme každý všední den, rádi Vás vyslechneme a pokusíme se společně najít možnosti pomoci.