Chatujte s námi

Základní informace o chatování:
 
Chat najdete na adrese:
https://chat.rodicovskalinka.cz/
 
Chat Rodičovské linky – je určen dospělým, kteří mají starosti o děti, dospívající a mladé dospělé do 26let věku.
 
Doba provozu: každou neděli od 17 do 21 hod.
 
Základní informace o chatování:

1.     Doba chatu – v rámci jednoho dne max. 90 minut v součtu
2.     Odhlášení z chatu – v případě, že nebudete na chatu reagovat déle než 10minut, konzultant Vás odhlásí z místnosti. Je možné se přihlásit znovu. Pokud budete potřebovat svoji situaci ještě probrat, můžete kontaktovat Rodičovskou linku na telefonním čísle 606 021 021 (pondělí až čtvrtek od 9,00 do 21,00 hod. a pátek od 9,00 do 17,00 hod.) nebo e-mailovou poradnu na pomoc@rodicovskalinka.cz
3.     Anonymita – plně respektujeme anonymitu Vaši i dítěte
4.     Ohlašovací povinnost – ze zákona máme povinnost ohlásit podezření na týrání, zneužívání a zanedbávání dítěte na odbor sociálně právně ochrany dítěte. Pokud uvedete jméno a adresu dotyčné rodiny, informace předáváme na tento odbor příslušného místního a městského úřadu v místě bydliště rodiny.
5.     Historie chatu – pokud se budete chtít k proběhlému chatu vrátit, přihlaste se kdykoliv do svého účtu a na úvodní stránce klikněte na „Seznam chatů“. Tam si můžete číst vaše proběhlé chaty nebo je smazat. Na Rodičovské lince budou ještě bezpečně uchovány po dobu 1 roku.
6.     Zpráva z chatu – z každého kontaktu na Chatu Rodičovské linky se zapisuje krátká zpráva, která obsahuje Váš nick, téma problému a stručný obsah chatu. Přístup k ní mají pracovníci Rodičovské linky, kteří jsou vázáni mlčenlivostí.
7.     Zacházení s odkazy – z etických a bezpečnostních důvodů Vaše případné odkazy v rámci chatové komunikace neotvíráme.
8.     Technické potíže – pokud se konzultant na chatu přestane ozývat bez rozloučení, mohou za to technické potíže v našem novém chatovém prostředí. Předem se omlouváme.
 
 
Chatová poradna je určena pro:

 • rodiče
 • prarodiče
 • rodinné příslušníky
 • pedagogy mateřských, základních a středních škol
 • dospělé, kteří jednají v zájmu dětí a rodiny
Co poskytujeme:
 • krizovou pomoc a základní sociální poradenství pro klienty z celé ČR
 • odkazy na konkrétní odborná pracoviště z naší celorepublikové databáze
 • intervence v případech ohrožujících zdraví a život dítěte, resp. při podezření na ně, u jednotlivých složek integrovaného záchranného systému a oddělení sociálně právní ochrany.
 • možnost zůstat v anonymitě (nemusíte uvádět své jméno)
 
Nejčastější témata chatu jsou:
 • výchovné problémy u dětí od prvotních až po ty závažné, např. první krádeže, lhaní, agresivita, experimentování s návykovými látkami až po trestnou činnost
 • reakce na obtížné životní situace, např. rozvod, nemoc nebo úmrtí člena rodiny, útěk dítěte z domova
 • psychické a osobnostní problémy dětí, např. zvýšená úzkostnost, sebepoškozování, sebevražedné tendence
 • školní problémy, např. vztah s učitelem nebo spolužákem, šikana, záškoláctví
 • podezření na týrání, zneužívání a zanedbávání dítěte v rodině či ve svém okolí
 
Co vám na chatu chceme nabídnout (v rámci možností chatové služby):
 • prostor k tomu, abyste mohl/la popsat svoji situaci, popř. sdělit své dotazy
 • pochopení pro Vaše prožívání a podporu. Je přirozené, že můžete být zaskočeni, rozrušeni či zmateni situací, která se Vám či dítěti ve Vašem okolí přihodila.
 • společné hledání různých možností řešení Vašeho problému
 • odborná doporučení nebo praktické tipy v závislosti na Vaší potřebě a dané situaci
 • informace o vhodných zařízeních a institucích, a odkazy a kontakty na ně
 
Co neposkytujeme:
 • telefonický kontakt
 • terénní služby (výjezdy za klienty domů)
 • osobní konzultace